Úvod ] Diamantová voda ] Automatické písmo ] Automatická kresba ] Duchovní léčení ] Sebeléčení světlem ] Předpoklady šťastného života ] Zákony Vesmíru ] Kontakt ]

Význam symbolů ] [ Zachycení duševního stavu ] Zachycení mezilidských vztahů ] Inspirace hudbou ] Geopatogenní zóny ] Kresba pro radost ]

 

Automatická kresba

Zachycení duševního stavu

Láska

 

„Tento obrázek je vzpomínkou na tvou velkou první lásku. Tato vzpomínka tě trápí do dnešní doby. Proto ruka automaticky nakreslila právě tento obrázek. Nebuď smutná. Ta láska byla jednostranná, protože nevydržel nástrahy, které okolo vás dvou byly rozesety. Nemáš se za co omlouvat, ani jinak čistit svoji duši. To by bylo sebetrýznění. Ta vaše láska byla jenom náklonnost, kterou ty sis vysnila jako velkou životní lásku. Byl to člověk, který už měl cíl, ale ty jsi byla čistá nerozvinutá růžička, kterou on nedovedl probudit. On to věděl, proto po příchodu na vojnu si našel jiné děvče, které si vzal za ženu a jeho život se odvíjel dobře. Dokonce ani nepil jako jeho otec. Zastával docela významnou funkci, která mu přinesla uspokojení i majetek. Má syny, kteří jsou úspěšní, má už také vnuka, kterého neskonale miluje. V jeho světě je mu dobře.

Ty se s ním vyrovnej po svém. Pošli mu na vlnách světla modlitbu s přáním všeho dobrého do zbytku let, které zde má vyměřeny. Tím vše vyřešíš.“ Poslechla jsem. V meditaci jsem poslala celé jeho rodině světlo, modlitbu a přání zdraví, lásky, tolerance a pokory.Od tohoto okamžiku se tyto vzpomínky uložily „ke spánku“.

„Tvoje kamarádka je bytost plná milosti a lásky, protože má za sebou dlouhou duchovní očistu a věnuje se jí velmi intenzivně.

Měla mnoho  „nevyřízených účtů“ z minulosti, hlavně se svými rodiči, kteří ji vychovávali dost přísně a ona tuto výchovu těžce snášela. Velké srdce na kresbě znamená lásku nadpozemskou, k Bohu, vyšrafované srdce uvnitř znamená její duchovní lásku ke kamarádovi, který je jejím učitelem na duchovní cestě. Jejich vztahy jsou z dávné minulosti, z minulých životů. Plamen věčnosti je velmi bohatý. Další srdíčko je láska k dětem, které chová v lásce oba stejně, točenice kolem srdíčka znamenají její obavy o jejich budoucnost ve spojitosti s jejich zdravotním stavem. Další srdíčko je láska k józe a také k lidem, kteří tento životní  styl uznávají. Předposlední  srdíčko je láska ke světu všeobecně a poslední, nejmenší srdíčko je věnováno všem zemřelým, kteří k ní mají nějaké závazky nebo ona k nim.“

 

Význam symbolů ] [ Zachycení duševního stavu ] Zachycení mezilidských vztahů ] Inspirace hudbou ] Geopatogenní zóny ] Kresba pro radost ]

 

Úvod ] Diamantová voda ] Automatické písmo ] Automatická kresba ] Duchovní léčení ] Sebeléčení světlem ] Předpoklady šťastného života ] Zákony Vesmíru ] Kontakt ]