[ Úvod ] Diamantová voda ] Automatické písmo ] Automatická kresba ] Duchovní léčení ] Sebeléčení světlem ] Předpoklady šťastného života ] Zákony Vesmíru ] Kontakt ]

Aktuality naleznete zde

Na těchto stránkách vás vítá   MARIE BLANKYTNÁ.

Motto  stránek:

ZÁZRAKY SE KOLEM NÁS DĚJÍ.

Vidí je ten, kdo se snaží žít v souladu se zákony KOSMU.

 Něco o sobě:

Jsem obyčejná stárnoucí žena, která dlouhou dobu učila jiné a po těžké nemoci se snaží učit sama sebe.

Teď už vím, že nemoc přichází proto, že je nám nabídnuta očista od negací, které  znečišťují naši auru. Dokud jsem nemoc zvládala, nechápala jsem to.

Až jsem zjistila, že ji nezvládnu, konečně jsem pochopila, co sobě i Vesmíru dlužím a začala jsem se učit.

PRO KOHO A PROČ?

Tyto stránky jsou připravovány pro všechny lidi dobré vůle a dobrých úmyslů. Pro všechny, kterým lahodí slova, která přinášejí pozitivní energii, jako slova: anděl – andělský – božský – odpuštění – světlo – láska – síla – víra – blankyt

Jsou pro všechny, kteří se snaží změnit svoje myšlení k myšlení pozitivnímu, protože vědí, že   SLOVO   NENÍ   VRABEC. 

SLOVO  JE  MOCNÁ  ENERGIE  A  DLE  TOHO  S  NÍM  MÁME  ZACHÁZET.

Na těchto stránkách nechci opisovat slova z knih jiných lidí, kromě některých uváděných citátů. Budou to slova přijatá automatickým písmem a obrázky nakreslené automatickou kresbou.

Chtěla  bych, aby tyto stránky byly svědectvím o vlivu automatické kresby a automatického písma na život člověka. Chci také  říci, za jakých okolností jsem tyto dovednosti získala.

CO JSOU TYTO DOVEDNOSTI?

VÍTEJTE   U   NÁS

Boží oko