Úvod ] [ Diamantová voda ] Automatické písmo ] Automatická kresba ] Duchovní léčení ] Sebeléčení světlem ] Předpoklady šťastného života ] Zákony Vesmíru ] Kontakt ]

 

DIAMANTOVÁ VODA A KREVNÍ TLAK

Moje otázka:

“Ve zprávách byla zmínka o tom, že lidem začíná trochu klesat krevní tlak. Je to výsledek působení diamantové vody?“

Odpověď pomocí automatického písma:

„Na Zemi začíná působit vliv diamantové vody, která umí léčit lidské choroby lépe u těch, kteří se na ni dovedou energeticky napojit, ale základní životní funkce, jako je i krevní tlak a dýchání, dokáže usměrňovat i u nevěřících. Lidé, kteří o ní vědí, ji rozšiřují kolem sebe, je v ovzduší a její energie paměti a síla

DOVEDOU UKLIDŇOVAT  LIDSKOU  MYSL   A  TO  JE  ZÁKLAD  UZDRAVOVÁNí.  VNITŘNÍ  MÍR  JE UDIVUJÍCÍ  SÍLA,  TO JE ZÁKLADNÍ  IMPULS  KE  ZKLIDNĚNÍ  A  USMĚRNĚNÍ  KREVNÍHO  TLAKU.

Původ diamantové vody je v Atlantidě, kde vznikla jako lék proti neduhům té doby. Přišla k vám proto, aby pomohla uzdravit veškeré vodstvo na planetě Zemi.Země nezvládá čistit vodu, která má množství negativních informací lidstva a o lidstvu. Lidé připravili Zemi o její krev. Lidé se zasloužili o znehodnocení vody jak svými produkty materiálními, tak mentálními. Nápad na vznik této očistné vody byl vnuknut jednomu z lidí, a ten ji připravil podle vnuknutého nápadu. Rozšiřováním této vody můžete pomoci i sami sobě. Vaše podstata je také voda. Opatrným používáním této naprogramované vody můžete mentálně měnit sami sebe, můžete se uzdravovat z nemocí, můžete změnit mentalitu, myšlení, a tím vším pomůžete Zemi.

Vědci nechtějí přijmout pomocnou ruku Vesmíru, nechtějí nic slyšet o paměti vody, stromů……, přírody a právě to jsou věci, na které by se měli zaměřit. Měli by začít uvažovat o tom, co všechno má voda ve své paměti a našli by tam zakódované pokyny pro mnoho věcí, o které se sami snaží, vše je v energiích kolem vás.

Nikdo nechce slyšet o využití sluneční energie, větrné energie,…

Paměť vody, pokud se vám ji podaří dekódovat, vám dá návod, jak zachránit planetu Zemi a celý život na ní.“

Moje otázka:

“Co lidé, kteří mají přirozeně nízký krevní tlak – měli by vědomě použít diamantovou vodu ke stabilizaci určité hodnoty?“

Odpověď pomocí automatického písma:

„Je třeba nebrat diamantovou vodu jako něco, co nemá duši – jako věc, ale jako MANU  Z NEBES ,  KTERÁ  PŘINÁŠÍ  NEOCENITELNÉ  DARY.“

Je třeba, aby člověk věděl, co chce, chce-li uklidňovat svoji roztěkanou mysl a dá to do přání při používání této vody. Diamantová voda se chová jako voda přirozeně  LEVOTOČIVÁ, která uklidňuje, ochlazuje, zmírňuje atd. Chce-li naopak podpořit – vyburcovat – zvednout tlak – chová se jako voda  PRAVOTOČIVÁ, která tyto schopnosti má.

Diamantová voda uklidňuje vaši mysl, aby k vám přicházely myšlenky

JAK ZACHOVAT PLANETU ZEM A ŽIVOT NA NÍ. K TOMU VŠE SMĚŘUJE.

Hlavní úkol diamantové vody pro osobu člověka je navodit harmonii duše a těla.   Z tohoto by měly vycházet i vaše požadavky na její naprogramování při jejím užívání.

Paměť diamantové vody „slyší“ jak na přání těla fyzického, tak na přání duše, protože k harmonii je třeba, aby bylo v pořádku tělo fyzické i těla jemnohmotná.

Jakmile postupně dosáhnete zharmonizování vztahů v sobě, budete postupně harmonizovat i vztahy vnější.

Hlavně už všichni začněte pracovat na sobě, na svém zdokonalování se, na svém uzdravování se, na svém zharmonizování.“

Diamantová voda je další pomoc Vesmíru pro zachování naší planety a života na ní.

DIAMANTOVÁ  VODA  SE  NEPRODÁVÁ, TA  SE  ŠÍŘÍ  MEZI  LIDMI  FORMOU DARU.

JAK  JI  MNOŽÍME?

Připravený vzorek 1dcl diamantové vody dolít 9 dcl vody pitné ať převařené či nikoli. Já používám vodu překapanou přes filtr. Používáme vždy stejnou nádobu – nejlépe skleněný džbán. Nádoby z umělých hmot nejsou vhodné.

První dny jsem nechávala vodu aktivovat přes noc, protože i stěny džbánu přijímaly vibrace diamantové vody, proto navibrování celého obsahu džbánu probíhalo delší dobu.Po pár dnech bylo vidět, že aktivace probíhá rychleji. Stěny nádoby jsou pokryty drobnými i většími bublinkami, které svítí jako diamanty.

Diamantová voda je na omak jiná, hladší, jemnější, má větší povrchové napětí.

Na počátku aktivace ji znamenám znamením kříže a prosím ji o to, aby předávala všechny svoje zakódované poznatky a vlastnosti této další vodě.Prosbu stačí pronést mentálně.

Aktivovat další vodu můžeme také bezkontaktně, a to tak, že vedle džbánu s diamantovou vodou postavíme další nádobu naplněnou pitnou vodou a opět požádáme o totéž .Energetické pole kolem džbánu s diamantovou vodou je dostatečně silné na to, aby dokázalo navibrovat vodu v další nádobě,  postavené v blízkosti  diamantové vody. Protože jedním z úkolů diamantové vody je čištění, a to i od negativních energií, které lidé často produkují ať formou myšlenek, řeči

či negativních citů, není dobré, jestliže v místnosti, kde tuto vodu uchováváme, se lidé hádají či na sebe nevraží. Tato voda se bude snažit zmíněný prostor očistit, ale než tyto negativní energie, které přejala z prostoru, dokáže zlikvidovat, bychom mohli tuto vodu požít i s těmito negacemi.

Pokud chceme použít diamantovou vodu k léčení svého fyzického těla, je potřeba ji o to konkrétně požádat. Oddělit si do skleničky svoji dávku d.v., kterou chceme v tom okamžiku vypít, dát ji mezi svoje dlaně a konkretizovat svoji žádost, např.:“Já, Marie, prosím tuto diamantovou vodu o zlepšení čistící i vylučovací činnosti ledvin.“ Nedávat více než dva programy a tyto zvolené programy udržovat delší dobu, až nastane znatelné zlepšení. Pozor na množství takto léčebně programované diamantové vody, já jsem prostřednictvím automatického písma dostala radu, že mám začít s 8 kapkami vody za den a za každý další den přidávat 1 kapku až do 40 kapek za den. Na této hodnotě jsem měla zůstat 2 měsíce, pak jsem již mohla přidávat léčebně programovanou diamantovou vodu po lžičkách a v současnosti mohu programovat celou sklenici, aniž bych zahltila čistící a vylučovací systém těla,  a tím si způsobila zbytečné zdravotní nepříjemnosti.

Pokud  zbývající diamantovou vodu ve džbánu jsme neaktivovali léčebným programem, což bychom neměli, aby byla použitelná pro kohokoliv, tak ji můžeme bez omezení používat při vaření a pití pro celou rodinu, ani o tom rodinní příslušníci nemusí vědět. Bylo pozorováno, že pokud se v rodině používá diamantová voda k veškerému vaření, tak se za několik měsíců začíná zmenšovat agresivní chování členů rodiny.

Já sama používám diamantovou vodu v ozdravném procesu, při přípravě jídel a nápojů, na zalévání květin.

Jsme-li nuceni užívat tradiční léky, je dobře mít je uloženy poblíž skleničky, ve které je také diamantová voda s prosbou o očištění od nežádoucích účinků těchto léků. Před každým užitím léku prosím:“Já Marie prosím tuto diamantovou vodu o pomoc. Přijímám tě jako manu z nebes a prosím o pomoc, aby tento lék měl jenom žádoucí ozdravné účinky na můj organismus.“

Při přípravě jídla:“Přidávám tě, diamantová vodo, do tohoto pokrmu a prosím, ať všem chutná, ať je poznat, že je připravován s láskou.“

Při zalévání květin nepoužívám hnojiva, ale  prosím diamantovou vodu (dále jen DV), aby dala  mým květinám všechno to,co potřebují ke zdárnému růstu a pro vytvoření květů. Africké fialky po odpočinku už zase bohatě kvetou od konce března.

DV přilévám i do barelu s vodou na zahradě pro zalévání zeleniny.

DV používám při mytí vlasů, a sice k jejich oplachování. Od doby, kdy jsem porodila děti, mám vlasy nekvalitní. Po půlročním používání DV vidím určitý posun k lepšímu, vlasy jsou kvalitnější, silnější, rychleji rostou a i barva se zlepšila. Vždy prosím DV, aby dala mým vlasům kvalitu, kterou postrádají.

Snad nejhmatatelnější pomoc jsem zaznamenala, když jsem udělala nějakou dietní chybu a začala jsem mít problémy se žlučníkem a vyprazdňováním střev. Poprosila jsem DV o očištění žlučníku, žlučovodů i jaterních buněk od negace, která je svírá a nedovolí dostatečnou produkci žluči a poprosila jsem též o uvolnění těchto cest i střev. Výsledek se dostavil vždy za půl dne.Pomoc diamantové vody v tomto případě nefunguje, pokud negace byla vyprodukována myšlením lidí. Takový případ se pak musí řešit jiným způsobem, a sice očistit negativní energii automatickou kresbou.

Na závěr bych chtěla doporučit: před každým pokrmem, tekutinou, v níž je DV, prosím:

„Diamantová vodo, mano z nebes, prosím, kontroluj  růst veškerých buněk mého těla. Najdeš-li buňky se zhoubným nebo nezhoubným bujením, uzavři je do pevných obalů. Děkuji.“

 

Úvod ] [ Diamantová voda ] Automatické písmo ] Automatická kresba ] Duchovní léčení ] Sebeléčení světlem ] Předpoklady šťastného života ] Zákony Vesmíru ] Kontakt ]