Úvod ] Diamantová voda ] [ Automatické písmo ] Automatická kresba ] Duchovní léčení ] Sebeléčení světlem ] Předpoklady šťastného života ] Zákony Vesmíru ] Kontakt ]

[ Zdraví ] Sny ] Duchovní ochránci ] Osobnost Marie z Magdaly ]

Automatické písmo

Zdraví a energie našeho těla

Každý z nás přijde na svět s určitým množstvím energie a je na něm samotném, jak s touto energií hospodaří. Pokud žije s pozitivním pohledem na svět a na veškeré dění kolem sebe, tuto energii znásobuje. Pokud se chová negativisticky, má mnohem větší spotřebu energie, a proto má mnohem větší úbytek energie a také kratší život. Optimista žije déle než škarohlíd.

Úsměv přináší energii, ale škleb ji spotřebovává.

Pochvala energii množí, ale pomluva ji spotřebovává.

Každý člověk má jiný přístup k životu a je jenom na každém z nás, jací jsme hospodáři. Zda zacházíme s vlastní energií s šetrností nebo jí plýtváme. Energii dovedeme čerpat mnoha způsoby. Získáváme ji ze správné stravy, správným dýcháním, získáváme ji prací nebo relaxací v přírodě, správným tělesným cvičením, rozvojem kreativity, ale také láskou, ohleduplností, zdvořilostí a mnoha jinými způsoby, třeba i úsměvem.

HODNOTA ÚSMĚVU

Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho.

Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.

Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj bývá někdy věčná.

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel,

a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.

Úsměv vytváří v domově štěstí, ve starostech je oporou a je citlivým znamením

přátelství.

V únavě přináší odpočinek, v znechucení vrací odvahu, v zármutku je útěchou,

a pro každou bolest je přirozeným lékem.

Je dobře, že si ho nelze koupit, ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, kdy se

daruje.

A kdybys potkal někoho, kdo by neměl pro tebe úsměv, ačkoliv na něj čekáš,

buď tak velkodušný a oblaž ho svým ÚSMĚVEM,

protože nikdo nepotřebuje úsměv jako ten, kdo ho nemá pro druhé.

Máme úsměv sami pro sebe? Dovedeme se na sebe nebo pro sebe usmát?

Posaďme se, postavme si před sebe zrcadlo a dívejme se do svých očí. Nekritizujme vrásky, ani šedivé vlasy, ani nadbytečné kilogramy. V duchu si říkejme:“Přijímám se taková, jaká jsem, mám ráda sebe, a tím i jiné. Snažím se usmívat ústy a očima, a vše mi půjde lépe.“ A ono to půjde lépe, protože s úsměvem jde všechno lépe. Ani bolest tolik necítíme. Jsme tvůrci svého malého kosmu.

 

Každé ráno prosím Stvořitele, který mi dal život, těmito slovy:

 

„Prosím Stvořitele, aby mi umožnil být tvořitelem svého malého kosmu.

Ať u mne všechno začíná a také všechno končí.

Ať karma, kterou vytvořím, nepřechází na moje potomky, ať mám vždy sílu ji vyřešit.

Ať můj život a každý den plyne v kruhu, v němž se setkává začátek a konec. Děkuji.“

 

 

Říká se, že:

 

Když tě bolí srdce, zaměstnej mozek.

Když tě bolí hlava, zaměstnej ruce – svaly.

Nemůžeš v sobě najít sílu k těmto krokům?

Začni hovořit se svojí duší, máš nejvyšší čas.

 

 

 

Viktor  E.  Frankl  :

 

„Lidské chování není diktováno podmínkami, ale rozhodnutími, které my sami činíme.“

 

Naše životy by měly být v souladu s vyššími zákony přírody  =  VESMÍRU , kterým říkáme zákony duchovní a nic o nich nevíme,  protože jsme se od nich vzdálili.

 

 

ENERGIE Z PŘÍRODY

 

 

Příroda nám nabízí nepřeberné množství energie ve svých výtvorech  -  v minerálech, v bylinách, ve stromech. Bohužel na toto bohatství pamatujeme, až je nutně potřebujeme. Měli bychom tuto energii čerpat průběžně, i v době, kdy nepociťujeme deficit energie. Učit se máme, když jsem v pohodě, lépe učení zvládneme. Patřím mezi ty, kteří používají energii stromů. Mám oblíbenou borovici v rekreační oblasti a strom akát doma. Viděla a cítila jsem jeho vůni ve snu, proto jsem si jej našla. Prosila jsem jej o energii v době, kdy jsem měla problémy s dýcháním. Stahovala mne neviditelná obruč negativní energie. Objala jsem jeho starý kmen oběma rukama, tělem jsem se o něj opřela a mentálně jsem prosila:

„Prosím tento strom, aby mi pomohl z nesnází. Má-li pro mne trochu energie, která mi pomůže dýchat, děkuji mu za ni. Mám-li já takovou energii, kterou mu mohu poskytnout, ať si ji vezme.“

Byla jsem velmi překvapená tím, co se stalo. Po 10 minutách jsem cítila proud energie, která se šířila od konečků prstů, po celé délce paží do hrudníku. Začala jsem pravidelně a bez námahy dýchat. Navštěvovala jsem tento strom pravidelně delší dobu.

 

Mám ráda vůni dřeva, proto jsem zařadila Prosbu lesa.

 

 

P R O S B A      L E S A

 

 

Milý  člověče!

 

Jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných nocí v zimě

a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce.

Já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu.

Ze mne je lože, ve kterém spáváš, i kleč tvého rádla.

Já jsem dodal topůrko do tvé sekery a branku do tvého plotu.

Ze mne je dřevo tvé kolébky i tvé rakve.

Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítko.

Slyš tedy moji prosbu!

N E P U S T O Š   M N  E !

 

 

Nevím, kdo je autorem tohoto poselství. Objevilo se na vstupní bráně jugoslávského pavilonu na světové výstavě v Paříži v roce 1937. Tlumočí nám  je více lidí, mezi jinými také pan Jaromír Tomeček.

 

K přírodě jsem měla vždy blízko a vedla jsem tím směrem i děti. Kus přírody jsme obnovili společně. Když se dnes vrátím na místo svého působení, kde jsem pracovala 25 let a vidím ty vzrostlé stromy, které jsme společně vysázeli, hřeje mne u srdíčka.

Dnes využívám dar od borovice,  a právě těchto stromů jsme vysázeli nejvíce.

Stromy nám dávají sílu a energii, proto si musíme uvědomit, že chránit přírodu není žádný přepych, ale nutnost. Měli bychom to dělat dobrovolně a s láskou, abychom jako lidský kmen, jako nepatrná součást přírody přežili.

 

Musíme žít v souladu s Vesmírem, který má pro nás dary. Je to léčebná síla, harmonie, láska a jiné a jiné.

 

Můžeme také získat energii zemskou nebo vesmírnou z piktogramů, menhirů a podobně.

O prázdninách jsem měla příležitost navštívit piktogramy ve zrajícím obilí. Protože při svých duchovních cvičeních jsem se učila zacházet s energií, přijímat ji a vést po těle, zjistila jsem, že i v těchto místech je energie, kterou dovedu přijímat, že mi pomáhá cítit se dobře.

Při první návštěvě  piktogramů jsem byla zmatená z tohoto úkazu a chovala jsem se dosti neohrabaně. Zapomněla jsem, co mám dělat.

Pasivně jsem energii přijímala. V určitém okamžiku jsem ucítila velké napětí a věděla jsem, že musím odejít. Přečerpala jsem ji. Vesmír se zachoval tolerantně. Odvedl přebytek energie ve formě tepla, které mne doslova rozrazilo a potem, který stékal z každého vlásku zvlášť. Bylo mi tím  pomoženo od bolestí hlavy, kde se přebytek energie obyčejně usadí. Měla jsem štěstí.

Doma jsem poprosila automatickým písmem o vysvětlení.

Dostala jsem dlouhou odpověď na všechny moje otázky. Uvedu jenom to, co je podstatné pro správné chování v těchto energetickým místech.

 

V piktogramech se uvolňuje energie vesmírná a zemská, vytvářejí homogenní druh energie. Je soustředěná hlavně ve středu kruhů a po jejich obvodu. Působí blahodárně na myšlenkové procesy, dává pozitivní pocit radosti, člověk se cítí silnější, odpoutává se rychleji od negativních myšlenek, rychleji jde kupředu duševně i fyzicky.

Při pobytu na tomto místě je třeba soustředění. Je třeba poprosit Vesmír o energii, soustředit myšlenky na příjem energie pomocí rukou a nohou a na rozvádění energie po celém těle a do míst, která jsou nemocná. Pokud cítím na některém místě těla tlak, snažit se odvést energii jinam. Pokud tlak zůstává, jsme plni, poděkujeme Vesmíru i Zemi za tento dar a ukončíme pobyt v tomto místě.

Všichni lidé, kteří navštěvovali toto místo z určitých potřeb, a ne ze zvědavosti, pocítili příliv nové síly. A chodilo nás tam opravdu požehnaně.

V těchto místech jsme si pořídili fotografie piktogramů a zjistili jsme, že i fotografie jsou plné energie, a že na nás působí stejně jako místo samo.

Proto při zvýšené potřebě energie dočerpávám ze zvětšených fotografií.

Děkuji Vesmíru i Zemi za tuto podanou ruku.

 

 

„Ptáš se, proč v této době máš tolik nepříjemností s negacemi od cizích lidí. Je to proto, že v současnosti se uskutečňuje rozhodující bitva o vítězství dobra nebo zla a tento boj se uskutečňuje v energetickém poli vaší planety Země. Proto tolik útoků na lidi se správným duchovním nábojem. Každý z vás musí vytvořit a obalit se velkým množstvím pozitivní energie, která bude silnější než útočící negace. Spojte se na určitý okamžik, ať více lidí vytváří pozitivní energie modlitbou, správným konáním, dobrými skutky, půstem, a třeba vás někoho ještě něco napadne. Stanovte si den pro toto konání, vyvolejte masovou akci, která podpoří pozitivní složky energetického obalu Země, ať jí trochu ulevíte v jejím těžkém údělu. Odvděčí se vám za vaše dobro.

Odlehčete matce Zemi třeba tím, že nepoužijete auta. Máte-li do práce tak blízko, že dojdete pěšky nebo na kole, pomozte jí.

Odpouštějte, odlehčíte tak sobě, jinému i Zemi, po které chodíte. Člověk, který neodpustí, je  „ velmi  těžký“ touto energií.

Proč odpustit? Protože si velmi ubližujete. Váš  „nepřítel“ je stále s vámi, pracuje s vámi, obědvá i večeří s vámi ve vašich myšlenkách. Doslova vás otravuje zevnitř. Je to velmi těžká energie, kterou šíříte kolem sebe i v sobě. Za léta působení ve vás je příčinou fyzické  bolesti nebo nemoci.

„Pomstěte se“ tak, že odpustíte. Že to nejde? Je to velmi lehké. Kdo by neodpustil dítěti?

Zklidněte se, představte si svého „nepřítele“, jak přichází v bolestech matky na tento svět, představte si ho jako rozesmátého človíčka – sluníčko, které šíří radost a máte vystaráno. V tomto okamžiku si snadno řeknete:“Odpouštím ti tvoji vinu.“ Pak otevřete oči a s vědomím tuto větu zopakujte. Až jej příště potkáte, nemusíte klopit oči nebo se odvracet nebo přecházet na jiný chodník. Zavládne ve vás klid a mír, a to vaše planeta potřebuje. Aby zavládl klid a mír a harmonie v našem těle – v našem malém vesmíru. Přeneseme tyto vibrace na naši planetu, ona je ráda přijme.“

 

 

 

Celosvětová  meditace  dne  18.ledna 2005

 

„Tato meditace vznikla na podporu vaší domovské planety. Lidé si připomněli, co se stalo v Medžugorje a začala se šířit tato myšlenka, která je nádherná. Když se v jeden čas pomodlí mnoho lidí za uzdravení planety Země, vznikne silná ochranná síla – energie ke stabilizaci Země. Také tě to poznamenalo, to, co prožíváš, to je vychýlení jako výsledek vychýlení Země.

Chci ti říci, že tato meditace byla velmi krásná, v nebesích se nahromadilo velké množství pozitivní konstruktivní energie, která vznikla modlitbami všech, kteří včera rozjímali nad stavem planety Země. Modlilo se velké množství lidí všech vyznání i bez víry. Vaše planeta přijme tuto energii ke stabilizaci vývojového procesu, kterým prochází ona sama, a vy, její obyvatelé, také.

Dostáváte se do období, kdy je zapotřebí dbát velmi na svoje myšlení, hlídat myšlenky, city i konání. Zachráníte tímto způsobem svoje domovy na této krásné planetě.

Modlete se, proste za odpuštění, sami odpouštějte, mějte rádi sebe i druhé, a také se občas postěte, odlehčete svoji stravu – velmi tím prospějete svým tělům. Jako chcete odlehčit Zemi, tak odlehčete i sobě. Podporujte tyto snahy u sebe i u svých blízkých. Proste a bude vám dáno, budete vyslyšeni.“

 

 

 

Rady, získané pomocí automatického písma při různých nemocech

 

 

 

BORRELIÓZA

 

Otázka: „Existuje v přírodě preparát, který borrelie ničí nebo brzdí?“

Odpověď:

„Jsem s tebou a vím, co máš na mysli, přestože otázka je nepřesná.

Příroda sama žádný život neničí, je to dáno od  prvopočátku, že jakýkoli život je chráněný, ale má své přirozené odpůrce.

Musíš využít silně působící přírodní čistící látky:

YUCCA  ZLATÁ  -  o jejím účinku jsi se již přesvědčila a

SAMENTO.“

 

 

Otázka:“Souvisí i toto onemocnění s karmou?“

Odpověď:

„U tebe souvisí s velkým strachem z účinku jedů bodavého hmyzu. Je třeba tento karmický život najít, tuto negaci vyčistit na čakrách i tělech, vymazat – zrušit záznam o průběhu tohoto života.“

 

 

Otázka:“Proč mám málo vitamínu B6?“

Odpověď:

„Souvisí to s borreliemi, oslabují střevní sliznici, kde se tento vitamín tvoří.Přidej do stravy pokrmy s kvasnicemi, ale ne buchty.“

 

 

Proč mám hodně železa?

 

„Zase to souvisí s účinkem borrelií ve střevě – vstřebává se ve zvýšené míře. Podívej se, kde je obsaženo železo a omezuj spotřebu těchto potravin.“

 

 

Mohu zadat diamantové vodě program na oslabování nebo úplné vyloučení borrelií ze střev?

 

„Zkus to a uvidíš. Nezadávej program na umrtvení živého. dej program:prosím diamantovou vodu, začni působit na sliznice, kde jsou přítomny borrelie tak, že je úplně vyplavíš nebo uzavřeš pevným obalem tak, aby nemohly škodit fyzickému tělu.“

 

 

Jak se účinně chránit před chřipkou?

 

„Stačí diamantová voda s programem: tvorba enzymů, které ochrání tělo proti všem původcům různých druhů chřipky.“

 

 

Odběr krve poprvé bez modřiny

 

Každý, kdo vstupuje do fyzického těla, třeba jen injekční jehlou, má otevřít v tom místě auru a po odběru ji zase uzavřít. Udělala jsem to těsně před odběrem sama na ruce, kde se brala krev a vyplatilo se to.

 

 

Co je třeba udělat po operaci?

 

„Jde-li o operaci, při které je odňata část těla, která má svoji funkci, musíme mentálně odstranit – poprosit o zastavení činnosti tohoto orgánu na vyšších jemnohmotných tělech. Jestliže se to neudělá, mohou vzniknout fantómové bolesti v místě operace. V tom místě je také třeba uzavřít a posílit auru.

Příklad – po operaci žlučníku přetrvávají stejné bolesti, ačkoliv žlučník byl vyoperován.Je potřeba zastavit jeho činnost na všech jemnohmotných tělech a uzavřít auru.“

 

Jak?

 

„Použít automatickou kresbu, fialový plamen, energetický „zvoneček“ .“

 

 

Můžeš mi říci, co je z tvého pohledu rakovina?

 

 

„Rakovina je onemocnění, které vzniká v době, kdy je v těle porušena stabilita energií zemských a vesmírných, kdy člověk svým chováním potlačí to, co je pro něj dobré a vhodné a chová se k sobě i k jiným nějak nepřiměřeně – špatně. To znamená, že převáží energie negativní nad pozitivními a tyto roztrhnou plynulý tok – koloběh energií v těle. Začne se blokovat, kumulovat negativní energie, která jde jednak z člověka ven, jedná vztekle nebo se jeho chování v některé oblasti zvrhne v nenormálnost, ale stejně ze sebe vše nevydá. Zbytek se zhmotní v nádor, který je tímto živený a roste.

Původ je ve špatných myšlenkách a emocích, které poruší koloběh energií.

Růst nádoru mohou podporovat určité barvy, které jsou šokující, křiklavé, nepřiměřené, vůně a odéry pronikavé, burcující, cigaretový kouř, výpary barev, výpary syntetických látek, anomálie – příliš silné energie.

Je potřeba navodit vše zklidňující – myšlenkami počínaje a vším, v čem žijeme konče, navodit odpuštění a vyčistit vědomí a podvědomí.“

 

 

Jak mám čistit ovzduší v místnosti?

 

„Nemusíš čistit nic, protože jsi na počátku práce s touto energií zadala myšlenku:prosím božského ducha mého vyššího Já, aby spálil uvolněné negace v plameni svíčky, která hoří na stole.

Tato myšlenka stačí na začátku a je provedeno, můžeš se soustředit na práci a tvoji pomocníci za tebe pracují.“

 

 

Jaká je příčina špatného spánku mé vnučky?

 

„U tvé vnučky je hodně příčin nespavosti. Nemalé místo zaujímá mobilní telefon, který má zapnutý po celou noc, a je příliš blízko jejího těla. Pokud jednou a včas nepochopí, jaká hrozba je v této technice, může hodně plakat.

 Další příčina je v kabelech elektrické energie, v zásuvkách, rozdvojkách, prostě ve vedení el. energie, které má blízko hlavy.

 Další velká příčina je v její psychice, je velmi nespokojená se svým tělem, stále něco kritizuje – tělo bere v úvahu všechny myšlenky, emoce, city a dle toho se zařizuje. Začne pomalu vypovídat službu, aby měla příčinu být nespokojená sama se sebou. Toto je velmi důležitá příčina její nespavosti.

Dále – každá fyzická námaha by měla skončit aspoň 2 hodiny před spánkem.

Má málo vhodných tekutin, měla by 1 měsíc pít čistící čaje.

Měla by si vypracovat rituál před spánkem a dodržet jej.

Každý den by měl být uzavřený jako kruh:

-         odložit nevyřešené starosti, stanovit si dobu řešení a tak se jich zbavit

-         pochválit tělo za dobré služby.

 

 

 

Jaká je příčina mého špatného spánku v poslední době?

 

„Špatný spánek u tebe má více příčin:

-  dlouhá zima

-  nedostatek melatoninu, související s nedostatkem světla

-  nižší činnost jater

-  nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu

S dlouhou zimou nic nenaděláš, ale snaž se denně jít ven, hlavně, když není zamračeno, to ti udělá dobře.

Melatonin  -  sviť všude, ve všech místnostech, mentálně zaváděj bílé světlo do  mozku a do všech žláz s vnitřním  vyměšováním.

Podpora jaterním buňkám – diamantová voda s programem na játra, Hepasum, čaje.

 

 

Proč otékají Miladě prsa?

 

„Mohu ti vyhledat odpověď na tuto otázku. Otékání prsou u ní souvisí s více příčinami. Má částečně  blokované ledvinové buňky, ledviny nepracují na 100%. Ať čistí neustále ledviny i nadledvinky. Každá nemoc, každá operace, každý zákrok znamená zátěž pro ledviny. Hůře jí fungují i játra – platí totéž. Přidává se i štítná žláza, která neprodukuje tolik hormonů, kolik na váhu jejího těla je třeba. Ať si vytvoří nový program pro diamantovou vodu. Napište si seznam žláz s vnitřní sekrecí, k tomu připište názvy hormonů, a toto postavte pod nádobu s diamantovou vodou. 3x denně poproste o stoprocentní práci všech žláz s vnitřní sekrecí. Čistěte je a dávejte jim energii  -  zvonečkem, pomocí  reiki.“

 

 

Co dělat se svěděním pokožky?

 

„Svědění pokožky je příznakem zhoršené činnosti jater. Udělat šťávu ze syrové mrkve, červené řepy a z ředkve černé nebo bílé, doplnit stejným množstvím teplé vody a pít po doušcích – promíchávat se slinami.“

 

 

V jaké fázi onemocnění může být zvrácený jeho průběh k uzdravení?

 

„V každé fázi může být zvrácen jeho průběh, když pochopíte duchovní zákonitosti.

Jednodušší je to v počáteční fázi, kdy fyzické tělo není moc poškozeno – tam může být vyléčeno.

V pokročilejší fázi se může nemoc o mnoho procent zlepšit a dá se žít i s fyzickým tělem částečně poškozeným. Je třeba pochopit duchovní příčinu nemoci a odstranit

ji.“

 

 

 

Čím můžeme vylepšit svoje fyzická těla?

 

-         Houževnatostí, s níž hledáte odpovědi na svoje otázky

-         Pomocí touhy zlepšit svoje zdraví

-         Pomocí zbožnosti duše

-         Pomocí Milosti Boží, která vás ochraňuje, vede vás po cestách, na nichž duše nacházejí občerstvení

-         Pomocí nebojácnosti pracovat ve jménu Božím

-         Proste správnými slovy a bude vám dáno

-         Klepejte na správné dvéře a bude vám otevřeno

-         Proste o pomoc a bude vám dána

-         Děkujte za tuto pomoc a bude vždy přijato

-         Mír a harmonie v duši uzdravuje i fyzické tělo.“

 

 

Vzniká v mozku chemická reakce při realizaci zákona odpuštění?

 

„Při této činnosti se v mozku uvolňují látky, které vytěsňují z podvědomí negace, uložené jako určité  chemické látky, způsobující nesrovnalosti  -  vyvolávající nemoc  -  nerovnováhu. Uvolněná materie se už do podvědomí nevrátí, ale může vyvolávat bolest hlavy v případě, že se jí nahromadí víc. Proto je třeba při tomto procesu pít hodně tekutin nebo žvýkat olivový olej  -  promíchávat se slinami a vyplivovat. Uvolněné negace musí z těla ven.“

 

 

Co je důležité pro myšlení člověka?

 

„Aby viděl důsledky – následky svých činů v tom věku, v němž žije. Když má oči a srdce otevřené a vidí a cítí správně, může svoje viny napravit, může ze svého vědomí vyloučit negativní důsledky svých činů, myšlenek, konání, může tak předejít uložení těchto negací do podvědomí,  a předejde tak onemocnění fyzického těla.

Musí dbát o čistotu myšlenek, emocí, rozhodnutí, aby jeho duše byla ztotožněna s konáním fyzického těla.  PAK   BUDETE   ZDRAVÍ .

 

 

 

Jaký význam mají centra energií v těle  HARA  a SOLÁRNÍ  PLEXUS?

 

„Hara je centrum životní energie, kterou získáváte od pramatky Země. Dostali jste jí určité množství do vínku při narození, záleží na tom, jak šetrně s ní zacházíte. Při nedostatku ji při soustředění můžete ze Země také čerpat. Je to centrum, kde se hromadí energie získaná potravou, spánkem, ale dýcháním ne, tato energie jde do solarního  plexu

Plexus solaris je pletenec všech nervů, které vedou rozkazy vzruchy. Mísí se tam dráhy dostředivé i odstředivé, ale je tam také centrum energií jemných, které si můžete nahromadit pomocí energetických cviků, a odtud je potom pomocí dlaní nebo zvonečku rozvádět tam, kam potřebujete.“

 

 

Kde je soustředěna duše člověka?

 

„Tato otázka trápí a zajímá velkou část vaší populace. Duše je komplex všech jemných energií, které jsou i součástí aury. Duše je část vesmírné energie, která naplňuje celý prostor lidského těla, ale není součástí hmotných částí, jako jsou

 atomy, ionty, molekuly. Je to zvláštní forma energie, nemá nic společného s energií, která je získávána ze Země a z Vesmíru různými energetickými cviky..Je daná, je stálá, je součástí nebo je rozpuštěná v tekutinách tělních, s těmito se také pohybuje tělem. Duše je hlavní energetický potenciál každého z vás. Vaše duše vás vedou životem.“

 

 

Má  nějaké  centrum ?

 

„Ne, duše není nahromaděná energie někde, je součástí celého těla.“

 

 

Je  duch  součástí  duše ?

 

„Duše je energie, která přechází do zárodku vajíčkem a spermií. Je to v těchto tekutinách. Duše je v zárodku od počátku.

Duch – duchovní tělo je jiná energie, která čeká na narození člověka, je to jiskra Boží, daná přímo Nejvyšší Vesmírnou Inteligencí při prvním nadechnutí. Je to začátek životní pouti, na které svého ducha buď tolerujete nebo netolerujete. Buď jste s ním v souladu nebo jdete proti němu, a to je vždy  projeveno jako nějaké zatížení biologického těla, třeba nemoc nebo destrukce něčeho atd.“

 

Zaznamenává mozek plodu to, co těhotná matka dělá, když v něm není jeho duch?

 

„Ano, mozek plodu v druhé polovině těhotenství už  zaznamenává určité energie, které se vtisknou do mozkových buněk a po příchodu ducha mohou být dobře rozvíjeny. Květiny a stromy také reagují na špatné a dobré energie a nemají svého ducha, mají nebo jsou součástí kolektivní duše.“

 

 

Vzkaz  pro  všechny

 

„Musíte  začít kontrolovat svoje myšlení, někteří tvoříte obrovské množství negativních myšlenek, které se týkají jak vztahů v rodině a společnosti, tak vztahů pracovních.

Dokud nebudete toto umět, dokud nepřestanete tvořit negativní myšlenky, dokud se nezbavíte všeho, co z vás  jde jako křivda spáchaná na vás nebo rodině, dotud k vám nemohou ochránci tak, aby vám pomáhali.  Odpuštění a lítost jsou pro vás

důležité.

Stále si někteří neuvědomujete, že vše je ve vašich silách, vzhledem k vám samotným.

Nemůžete změnit přístupy, city, myšlenky a chování jiných, ale svoje ano.

Až se to naučíte, bude vše jinak. Potom budete mít šanci napřed zvládnout sebe, a pak silně pomáhat druhým. Musíte si uvědomit, že negace tvořené vámi samotnými mají vliv na vás celkově, na psychiku i na vzhled i na tělesnost, na váhu, na vše, co se vás týká.“

 

 

 

 

Mnoho našich chorob je způsobeno nedostatečným sebevědomím. Sebevědomí je pohotovost organizmu reagovat na určité negativní situace, do nichž jsme se dostali.

Je to dostatečně rychlá reakce organizmu pro svoji obranu tak, abychom druhého nezraňovali, nezešměšňovali

Sebevědomí nesmíme zaměňovat s útočností. Útočnost je negace i v sebeobraně.

Sebevědomí je síla zvládat svoje i cizí emoce – negace – bez útoků.

 

 

 

Prosím, řekni mi o ochraně před útvary negativní energie pomocí ultrazvukové píšťalky.

 

„Pískání, které vyluzuje vysoké frekvence , vadí temným silám, tmavým energiím, černým útvarům.

Nevadí jemným, bílým, lehkým, povznášejícím energiím. Nevadí žádnému andělu strážnému.

Vysoký, světlý tón má větší sílu než hluboký, tmavý tón, těžká energie. Při vyluzování vysokých tónů tmavá energie prchá, jinak je zničená.

Pro zničení útvarů tmavých energií je třeba poprosit o spolupráci naše duchovní pomocníky a dát do začátku pískání velkou sílu. Při nesmělém pískání nejsou tyto negace zničeny, ale přestěhují se jinam a pak se mohou vrátit nebo poctít svojí přítomností někoho jiného. Ultrazvuková píšťalka při malé razanci pouze vytěsňuje negativní útvary do prostoru, ale neničí je.“

 

 

Proč mám takové teplo ve šlapkách až po kotníky?

 

„Protože tvoje tělo bere v tomto okamžiku životadárnou energii od matky Země, dává ti ji výměnou za ranní dávku energie, kterou jsi jí poslala. Získala jsi ji správným způsobem a ona reaguje tak, že se spojila s tvým organizmem přes čakry v nohou. Přestaň 5 minut psát a rozváděj tuto energii po celém těle. Veď ji dechem a  při výdechu odváděj bolest, negaci, blok do ovzduší, které nakonec vyčistí.“

 

 

 

Lze zjistit nemoci  pomocí dlaní a prstů?

 

Ucítíš-li  chlad pod prsty, odkaž na lékařské vyšetření.Ucítíš-li teplo nebo odpor, je to léčitelné bez lékaře.

U  Milady jsi cítila nad oblastí břicha úplně hladkou, klouzavou auru. To znamená, že v této oblasti je zapotřebí velkého množství energie REIKI. Ona potřebuje pro játra a pro slezinu zvýšené množství a měla by čerpat pravidelně aspoň 2x týdně.

Případný odpor pod rukama znamená / když mírně místo stlačíme /, že toto místo přestává být pružné a začíná degenerovat uloženými látkami – zplodinami a je třeba detoxikovat organizmus.

Cítíš-li horko, začíná zánět,  cítíš-li chlad, je postižení horší chorobou.“

 

 

 

Mohu se zeptat na pomoc K.I., proč se tak hádá?

 

„Může se tak projevovat i nedostatek energie, kterou jí berou její energetičtí upíři. Ona v těch okamžicích vyvolává hádky a ten, kdo se dá vyprovokovat, jí poskytne svým oslabením určitou energii, pomocí které si ona doplní vlastní zásobu.

 

Hádky a vády jsou situace, kdy jste oslabeni a dotujete tak energií toho, kdo hádku vyvolal.“

 

 

 

V jaké poloze správně spát?

 

„Na noční spánek by se měl člověk připravit. Měl by být klidný, tělo srovnané tak, aby páteř zůstala rovná jako kmen stromu, aby mohla dýchat, aby mohla rozvádět energie, aby mohla přijímat energie, které jsou tělu přístupnější než za dne. Poloha by měla být na zádech, rovně a ruce po stranách těla by měly být volné, dlaněmi vzhůru, aby čakry byly přístupné energiím. V noci posiluješ svoje jemnohmotná těla, která jsou spojená s podvědomím a nadvědomím. Vědomí je vypnuto – je spojeno s tělem fyzickým, a to odpočívá. Tělesnou schránku posiluješ tím, že přijímáš jemné energie nadvědomím, tehdy neprožíváš sny, které mají spojitost s minulými životy. Pokud je prožíváš, nemáš ráno tolik energie.

Ty většinou spíš tak, že sny neprožíváš. Jenom v případě, že máš být na něco upozorněna, je ti to dáno přes tvé podvědomí, to je pak sen, který si pamatuješ.“

 

Co bychom měli udělat před spánkem?

 

„Každá fyzická námaha by měla skončit alespoň 2 hodiny před spánkem. To se týká práce, cvičení, masírování i jídla.

Vypracovat si rituál před spánkem a ten dodržovat.

Kromě větrání a hygieny těla by měl být každý den uzavřený jako kruh.

V krátké meditaci si promítnout celý den a stanovit si úkoly, které se nepodařilo vyřešit – stanovit si řešení pro příští den a tím hlavu očistit od těchto starostí. Uléhat bez starostí, protože vím, že je chci vyřešit zítra.

Mám-li starost větší, poprosit svého anděla strážného o spolupráci pomocí snu nebo nápadu při probuzení.

Nakonec pochválit svoje tělo za dobré služby.“

 

Kým je nám ubližováno?

 

„Jestliže jsme žili s člověkem a bylo mezi vámi negativní napětí, ublížení, ukřivdění tak velké, že tuto cizí negaci máme vázanou na jemnohmotném těle nebo v celé auře, vznikl  KARMICKÝ  VZTAH , který je třeba vyčistit. Tato vázaná negace může být aktivována dotyčnou osobou pomocí myšlenky na dálku, přes telefon, dotykem, dárkem nebo i lékem, který připravil a vůbec jste se nemuseli přitom setkat. Můžeme se zle cítit, špatně dýchat, bolet hlava, srdce, zvedne se žaludek, točí se hlava, bolí nohy atd. Jediná pomoc je očistit auru od této cizí energie – automatickou kresbou, zvonečkem, aplikovat zákon odpuštění, fialový plamen a nakonec rozvázat karmický vztah. Pak již není co aktivovat a ona osoba nám přestane třeba i nevědomky ubližovat.“

 

 

Která těla přenášejí karmu?

 

„Každé jemnohmotné tělo, které bylo zasaženo při karmických životech.“

 

Moje špatná termoregulace – lze ji ovlivnit?

 

„Má původ v genové informaci od matky. To lze usměrnit a zmírnit dopad této

informace tak, že

použitím zvonečku a fialového plamene oddělíš od fyzického těla

-         neschopnost vyrovnávat tělesnou teplotu s ohledem na teplotu okolí

-         malou přizpůsobivost měnícím se podmínkám.“

 

 

 

 

 

 

Unavené oči a unavené temeno, uniká mi energie z očí? Jak se bránit?

 

„Opravdu je to tak, jak jsi to cítila. Jsi schopná dodávat energii nejen rukama, ale i očima, ale těmi je to pro tebe vysilující, protože v tom případě se jedná o energii z tvých vlastních zásob. A nemáš zrovna na rozdávání.

V případě rukou je to jinak, tam jsi stále napojená na vesmírnou energii, a ta jde skrze tvoje ruce. Je dobře, že jsi to odhalila, můžeš se tomu bránit, když ti někdo začne krást tvoji energii. Auru si už chráníš. Vypracuj si psychickou ochranu i pro oči. Vypracuj si metodu, která bude pro tebe funkční, rychle proveditelná a ochrání tvoje oči před únikem energie.

Představ si, že máš před každým okem clonu jako u fotoaparátu, která se do středu uzavírá a od středu otevírá. Jako spouštěč ti může sloužit dotek ukazováčkem do místa 3.oka + myšlenka:

uzavírám resp. otevírám clony obou očí a chráním je tak před únikem energie.“

 

 

Budu si připadat jako lakomec.

 

„To se pleteš. Každý za stav svého organizmu odpovídá sám. Ona osoba, která si zvykla krást ti energii očima si musí najít způsob, jak si energii budovat sama.“

 

Co dělám špatně při vlastním čištění od negativních energií?

 

„Při odstraňování negativní energie, třeba i včera ať kresbou nebo zvonečkem dochází k úbytku energie, sice negativní, ale energie. Tuto energii musíš dodat.“

 

Jak?

 

„No třeba kresbou nebo i zvonečkem, cvičením, meditací.“

 

Místo vpravo od křížové kosti – proč je stále bolestivé?

 

„Je to místo, kde máš otevřenou auru a tudy neustále proudí energie, výměna energií, odvod energie hlavně ven.“

 

Proč je aura v tomto místě otevřená?

 

„Je otevřená od zranění, kdy jsi byla na moři a utrpěla jsi zranění.“

 

Co s tím?

 

„Po očištění od negace tohoto bloku ji rukama uzavřít a zahladit.“

 

Je tam odvápnění?

 

„Zatím není.“

 

Proč mne bolí nohy?

 

„Je to tíha tohoto života, která spočívá na ramenou a v nohou.“

 

Jak proti tomu?

 

„Bránit se mentálně, tíhu neustále shazovat, zbavovat se jí, také se bavit.“

 

Uvolňuje se negativní energie z trofejí zvěře?

 

„Zvěř, která je zastřelena bez „varování“, uvolňuje negativní energii jak ze svého masa, které sníme, tak z trofejí.

Myslivec, který čeká na zvěř s úmyslem zastřelit ji, by měl telepaticky vyslat  PROSBU O ODPUŠTĚNÍ, NEŽ VYSTŘELÍ.

Zvěř tuto myšlenku telepaticky zachytí, a tak byla varována, má dvě možnosti, buď uteče nebo počká. Dojde tak vlastně k souboji energií – kdo je rychlejší. Je-li střelena, prohrála v boji, a to je něco jiného než když padne bez boje – pak se šíří negativní stresová energie i z trofejí a masa.“

 

 

Co brání dětem v chápání chemických vzorců?

 

„Pomocí duchovního čištění aury odstranit  NEGACI  DRILU  A  ZANÉST  POZITIVUM  LOGIKY.“

 

 

Co udělat s neklidem ve svalových buňkách?

 

„Odstranit nadměrnou aktivitu proudění toku energií v plazmě a docílit harmonického proudění toků energií, tím se odstraní neklid z těla. Provést kresbou nebo energetickým zvonečkem.“

 

[ Zdraví ] Sny ] Duchovní ochránci ] Osobnost Marie z Magdaly ]

 

Úvod ] Diamantová voda ] [ Automatické písmo ] Automatická kresba ] Duchovní léčení ] Sebeléčení světlem ] Předpoklady šťastného života ] Zákony Vesmíru ] Kontakt ]