Super MP3 za 990 Kč | Notebooky | Mobily & Telefony | MP3 - vyprodej | Audio-Video technika | Počítače, příslušenství | Domaci el. spotrebice + darek | Digitální foto & Video | Vyprodej notebooku + darek |

Úvod ] Diamantová voda ] Automatické písmo ] Automatická kresba ] [ Duchovní léčení ] Sebeléčení světlem ] Předpoklady šťastného života ] Zákony Vesmíru ] Kontakt ]

 

DUCHOVNÍ    LÉČENÍ

Otázka: „Co je proces duchovního uzdravování?“

„Ano, jsem zde. Duchovní uzdravování je základní pochopení principu zdraví člověka.

Ten, kdo má na mysli fyzické tělo jako vnější ochranu všech energií, které tvoří komplex jedince, tomu je jasné, že duchovní uzdravování je „čištění“ všech energií, které tvoří jemná těla a toto tvoří celou auru fyzického těla, která se prozrazuje těmito energiemi v podobě barev. Mnozí z vás tuto auru vidíte jako barevný obal fyzického těla.

Zdravý člověk má auru v jasných barvách, které se prolínají jako duha. Jemné energie tvoří jemná těla:

astrální, éterické, energetické, emocionální, mentální, duchovní, duševní.

Hrubá hmatatelná energie tvoří tělo fyzické. Některé z těchto jemných těl mohou být zahlceny určitou negativní energií, která pracuje jako agresor – škubá – rve – trhá- zauzluje energie, které nemohou volně proudit k orgánům a výsledkem bývá otupení, oslabení a při dlouhodobém působení oslabení funkce orgánu fyzického těla.

Např. ZÁVIST, ZÁŠŤ – přímá souvislost se špatnou funkcí žlučníku a jater.

PRÁCE, která není přijímána s láskou a je jenom zdrojem financí, se časem změní v závod s časem, vede do záhuby – workoholismus.

ŠPATNÝ VZTAH K SOBĚ, nepřijetí sebe s láskou, výčitky na adresu svého těla vedou k anorexii, bulimii.

POCHYBOVÁNÍ, VLASTNÍ UZAVŘENOST mohou vést až k nesnášení větru.Napravit to   lze vyjitím ze svého světa, vítr znamená průvan, ventilaci, odvátí starého a přijmutí nových možností a přizpůsobení se změnám.

Negativní energie vznikají v současnosti, když nepříjemnosti v životě neřešíme – necháme je plynout, necháme je usadit se ve vědomí a zapadnout do podvědomí – zapomnění.  A už je tam máme, ony nespí, ony „pracují“.

DUŠE SI JE  SEBOU  ODNESE A  ZASE  PŘINESE  DO  DALŠÍHO  ŽIVOTA. A  NEGACE  STÁLE  PRACUJÍ.

Následky se projeví i po několika staletích – v současném životě. Mýlili bychom se, kdybychom předpokládali, čím starší negativní energie, tím je její dopad na naše tělo slabší.Pravda je, že velmi stará negace se vrátí k vyřešení velmi neodbytně: úporná bolest, těžká choroba.

IDEÁLNÍ  LÉČBA  NEDUHŮ  JE  VE  SPOLUPRÁCI  LÉKAŘE  S DUCHOVNÍM  LÉČITELEM.

Při vypuknutí nemoci na fyzickém těle je třeba i zásahů lékařů, ale bez duchovního léčení je léčení neúplné, je na určitou dobu. Je málo lékařů, kteří chtějí této léčbě uvěřit, ale jsou.“

Dnes jsem jeden případ viděla v televizním vysílání. Zpěvák, lékař a léčitel otevřeně mluvili o těžké nemoci, o léčbě, o spolupráci. Patří jim poděkování  i obdiv.

Duchovní léčení je tedy nacházení a odstraňování příčiny ve světě jemných energií, a tím řešení následků v současnosti třeba na těle fyzickém.“

Komu je dopřáno být duchovním léčitelem?

„Tyto přirozené vlohy máte dány všichni, protože každý život vzniká z ušlechtilé energie lásky, která je duchovní energií pramenící a plynoucí od prvopočátku. Je to vaše duchovní dědictví.

Záleží na tom, jak tuto energii umíte v sobě probudit a jak s ní umíte zacházet. Ne každý, kdo ji v sobě probudí, s ní může zacházet tak, aby sám zůstal v pohodě. V pohodě a harmonii zůstane ten, kdo se umí napojit svým příjmem na ušlechtilé energie Kosmu, které proudí jeho hlavou přes jeho ruce k příjemci, který chce být tímto způsobem léčen.

Tímto způsobem nevzniká újma člověku, který pomáhá – nedává  ze své podstaty, ale je kanálem, kterým tato energie prochází. Lidé, kteří se cítí být k tomuto povoláni, ale neumějí se správně otevřít příjmu kosmické energie, dávají ze své podstaty. Jsou pak oslabeni sami a doplňují si energii tím, že berou stromům, zvířatům, manželce, manželovi atd. Tito lidé by takto pracovat neměli.“

Je rozdíl mezi duchovním léčením a kineziologií?

„Kineziologická léčba je prací na jiném principu než práce duchovního čištění.

Kineziologie pracuje v oblasti těla fyzického, ale osoba je navedena vědomím do doby, v níž došlo ke vzniku negace a kde je potřeba toto vyčistit. Korekcí se musí osoba vědomě vrátit do přítomnosti.

Totéž platí pro hypnózu – člověka je třeba vrátit vědomím do současnosti.

Při čištění  negací současného nebo minulého života pomocí automatické kresby na nákresu pracuješ mimo vědomí člověka, proto jej nemusíš uvádět do současnosti, on v ní je. Jestliže je čištěná osoba přítomna a je na zpomalených vlnách alfa, je třeba převést ji do úplně bdělého stavu na vlny beta pomocí fyzického cvičení – několikerým napnutím svalů se správným dýcháním.“

JAKÉ POMŮCKY POUŽÍVÁM PŘI DUCHOVNÍM LÉČENÍ

1.                 symboly:

-     symbol Božího Světla

-     znamení kříže

2.                 pomůcky materiální:

-     orgonový zvoneček

-     orgonový kroužek

-     diamantová voda

-     svíčky

-     minerály

-     svoje ruce a srdce

-     cvičení

-     barvy

3.                 pomůcky duchovní:

-     fialový plamen svatého archanděla Michaela

-     meditace

-     modlitba

-     zákon odpuštění

-     hudba

-     barvy ve třetím oku

-     moje myšlení

-     automatická kresba

-     automatické písmo

SYMBOL  BOŽÍHO  SVĚTLA

SYMBOL BOŽÍHO SVĚTLA

Výklad tohoto symbolu, sdělený pomocí automatického písma:

 • 1 -  oblouk znamená záštitu nejvyšší vesmírné energie nad správným použitím celého symbolu

 • 2  - vodorovná čára znamená hranici mezi energiemi Země a Vesmíru

 • 3 + 4  - jsou cesty pronikání vesmírných energií do vaší atmosféry, je to pomoc vašich duchovních učitelů a zároveň strany rovnostranného trojúhelníku jsou symbolem svaté Trojice Boží

 • 5  -  vaše planeta Země

 •  6+7+8  - to jsou výkonné energie, které vás vedou celým rituálem. Počet se mění, u někoho jsou paprsky 2, 1, 3 nebo 4 podle duchovní vyspělosti duše.

 • 9+10+11+12 -  jsou to znaky pro pomoc živlů – vodu, vzduch, oheň, světlo.

 • Začleněním tohoto symbolu Božího Světla je duchovní práce dokonalejší, máte víc pomocníků, lépe je vnímáte a lépe se napojíte na správné duchovní energie.“

ZÁKON ODPUŠTĚNÍ

je důležitý vesmírný zákon, který vám může usnadnit život. Každý člověk by měl odpouštět sobě i jiným. Při každém zablokování energie odpuštění se ve vás začne hromadit zlost, vztek, zášť, které vás doslova trhají svou ostrostí.

Ubližujete tak sobě i tomu, koho nenávidíte. Čím déle trvá toto napětí, tím více této negace se hromadí ve vaší auře a posléze přejde do fyzického těla a začne vyvolávat onemocnění. Tato negace NEODPUŠTĚNÍ začne být vaším „přítelem č.1“. Provází vás při práci nepozorností, při jídle nechutenstvím, při spánku jako noční děsy a špatné spaní, přestanete i zpívat a radovat se. Sami si tak škodíte víc, než jemu.

Namítáte, že vše odpustit nejde? V meditaci si jej představte jako čisté, voňavé, usměvavé miminko, obalte je světlem, vezměte je obrazně do svého srdce a tam mu řekněte:“ODPOUŠTÍM TI.“

Veďte s ním vnitřní rozmluvu  a uvidíte, že po čase si podáte ruce ke smíru.

A jestli to opravdu nejde, představte si jeho duši jako světlý bod ve Vesmíru a odpusťte duši. Nemyslete přitom na osobu.

Každá duše si zaslouží odpuštění, nikdo nejsme úplně bez viny.

Uleví se vám. Pracujete tak na vaší vlastní změně k lepšímu.“

ORGONOVÝ   ZVONEČEK

„Tato vaše pomůcka je dobře propracovaná a připravená ze správného materiálu, který do sebe nenasává negativní energie, které pomocí něj čistíte.

Důležitá je mřížka, je to samočisticí materiál, který pracuje s orgonovou energií, která je čistou vesmírnou energií.

Účinnost práce se zesiluje správným pozitivním myšlením.

Šňůrku, na níž je zavěšen, držíme mezi palcem a ukazovákem nad určitým místem na těle ve vzdálenosti 5 – 10 cm nad tělem.

Pracuje třemi různými pohyby:

 1. kmitá v určitém směru = protahuje zanesenou energetickou dráhu, uvolňuje cestu pro lepší proudění energií, tím zmenšuje tlak, napětí, bolest.

 2. točí se proti pohybu hodinových ručiček /vlevo/ - odstraňuje tím negativní energii.

 3. točí se ve směru pohybu hodinových ručiček /doprava/ - dodává do aury pozitivní energii.

Při tomto procesu jsme stále vědomím v tomto dění:

 1. při kmitání si mentálně říkat:“Uvolňuji tyto meridiány pro volné proudění energie.“

 2. při točení ve směru hodinových ručiček:“Dodávám do tohoto místa pozitivní energie.“

 3. při točení proti směru hodinových ručiček:“Očišťuji toto místo od nevhodné negativní energie.“

Jakmile ustane pohyb:“Děkuji všem vesmírných energiím za jejich pomoc.“

Neporoučejte orgonovému zvonečku, co má dělat, ale držte jej nad potřebným místem a dovolte mu dělat to, co sám uzná za vhodné.

ORGONOVÝ   KROUŽEK  -  KOLEČKO

Je vyroben ze stejného materiálu jako zvoneček, není třeba jej čistit. Kolečko přikládáme na bolestivé místo s výjimkou hlavy a míst s uzlinami, ne na oči, ale zvenčí k bolestivému zubu ano. Tato pomůcka pouze čistí a nedodává energii.

JAK  SE  PŘIPRAVIT  NA DUCHOVNÍ  PRÁCI?

Ten, kdo chce prosit o pomoc anděla nebo archanděla pro duchovní práci, by měl:

 • být čistý duchovně i fyzicky

 • měl by pracovat ve vybraném a volném oděvu

 • pracovat na stejném místě, které si k této práci vybral a uzpůsobil /hlavně v bytě/

 • v přírodě v blízkosti vody, která pomůže navodit meditační stav

 • uklidnit myšlení

 • soustředit se dýchání

 • obalit se bílým, modrým, žlutým nebo fialovým světlem, nejlépe barvou svého duchovního učitele

 • vlastními slovy poprosit o milost spolupráce pro energetickou pomoc pro osobu X.Y.

 • poděkovat a začít pracovat

Kterým  lidem  tyto  duchovní  praktiky  pomohou?

Sama to dobře víš. I lidé, kteří zatím „duchovně spí“, dostanou-li se do těžké životní situace, jsou ochotni uvěřit v pomoc  duchovních pomocníků prostřednictvím lidí, kteří jsou připraveni duchovně pracovat.

Nemůžeš nikomu nic vnucovat, nikoho nepřesvědčíš, každý musí sám vědomě „dozrát“ a vyvodit závěry.

Jste v čase, který napomáhá změnám ve vašem vnímání duchovních energií. Rodí se děti, kterým říkáte indigové, ty mají ve svém vědomí duchovní poznatky a dovedou s nimi pracovat.“

TĚLA    ČLOVĚKA

Člověk má kromě hrubohmotného těla fyzického ještě další těla jemnohmotná, která vnímají někteří citliví jedinci a označují se termínem aura.Tato těla vytvářejí kolem jedince určité biopole, jehož rozměry mohou u oslabených nebo nemocných jedinců přesahovat pouze o několik centimetrů tělo fyzické, případně je v určitých místech vůbec nepřesahují, a tedy nechrání toto tělo. Pak říkáme, že jedinec má v tomto místě „otevřenou auru“. Bývá to nejčastěji v místě, kde byla provedena operace nebo v místě, kde došlo k nějakému většímu zranění a pacient si následně neuzavřel auru v tomto místě dlaněmi.

UZAVÍRÁNÍ   AURY   CELÉHO   TĚLA

je poměrně snadná záležitost. Napřed je potřeba dlaně dostatečně nabít energií buď zacvičením několika energetizujících  cviků /např.ze Sluneční jógy – pozor, nezaměňovat se souborem cviků „Pozdrav Slunci“, což jsou cvičení strečinková /

nebo třeme silně dlaně o sebe, až jsou pěkně teplé. Pak ve stoje se předkloníme a táhneme  ve vzdálenosti asi 5 – 10 cm od těla pomalu dlaně nad nárty, holeněmi, stehny, břichem, hrudníkem, obličejem směrem nahoru, pak uzavřít dlaně v pěst a znovu jít do předklonu a provést totéž celkem 7x. Zároveň si mentálně říkat:“Uzavírám svoji auru.“ Kdybychom totiž šli s otevřenými dlaněmi před tělem dolů do předklonu, tak bychom dosáhli opačného efektu čili otevření naší aury. Uzavření provést stejným způsobem i po stranách našeho těla a vzadu za tělem až  tam, kam dosáhneme. Pod šlapkami auru neuzavíráme – tudy přijímáme energii zemskou a nad temenem hlavy také ne – tudy k nám proudí energie vesmírná.

Auru si  uzavíráme na ochranu  například před klíšťaty, než vstoupíme do prostoru,   kde se vyskytují, pozor ale, protože ochranu je potřeba po několika hodinách obnovit nebo pokud se máme setkat s nějakou osobou, o které víme, že si ráda bere naši energii. V obou případech je potřeba konkretizovat, před kým nebo čím svoji auru uzavíráme – to znamená při pohybu dlaněmi si mentálně říkat: “Uzavírám svoji auru na ochranu před  ……………..“ Místo teček dosaď klíšťata nebo jméno osoby, před kterou se chceme chránit.Auru si také uzavíráme při provádění čištění jemnohmotných těl druhých osob, ale zpravidla stačí uzavřít si ji před hrudníkem.Vždy ale platí, že proti každé osobě je nutno uzavřít auru zvlášť, jinak by to nemuselo fungovat. Nemůžeme vyjmenovat více osob najednou při jednom uzavírání aury.

ZDROJE   NEGATIVNÍ  ENERGIE,  KTERÁ  ZPŮSOBUJE  ZNEČIŠTĚNÍ  AURY  A  TÍM  I  POZDĚJŠÍ  ONEMOCNĚNÍ  FYZICKÉHO  TĚLA

Konfucius se ptával:“Komu jsi ublížil, že jsi onemocněl? Komu jsi poslal křivou myšlenku?“  Lazarev svoje pacienty neléčí, pouze najde zdroje jejich provinění. Lazarev zařazuje mezi nejčastější příčiny nemoci

produkování hněvu /agresivity/ a přání zla  bližním.

Energeticky nebezpečné vlastnosti, které oslabují naše biopole, případně je ještě deformují, jsou:

zloba, agresivita, pýcha, závistivost, lakota, zlomyslnost, žárlivost, pomstychtivost,zklamanost, strach, bázlivost, malomyslnost, nekomunikativnost.

Dr. Dyer, proslulý americký psychoterapeut, prohlašuje:“Naplnění svých snů se dočkáme pouze v případě, když svoji mysl zbavíme agresivity a pocitů ukřivdění a naladíme ji ke komunikaci s ostatními. Jen nitro dokonale zbavené zloby, pýchy a všech negativních pocitů nás přivede ke šťastnému osudu. Je třeba odpustit všem, kteří nám ublížili jakýmkoli způsobem – citově či jinak, abychom mohli kráčet životem bez působení této zátěže.“

Jak dalece funguje čištění aury, které provádí druhá osoba mentálním prosvětlováním?

„Člověk, který má hodně energie a používá ji k pomoci lidem tak, že prosvětluje jejich zatížení = negace, pomáhá, ale ne na 100%. Proto musí prosvětlovat opakovaně mnohokrát. Máš příklad u sebe. J.B. prosvětloval tvoje zatížení – vše jenom 1x, proto se po určité době vše vrátilo do svých kolejí. Bez účasti – bez přímé účasti pacienta to jde pomalu. Prosvětlování ukončil vždy příliš brzo na to, abys mohla účinně zasáhnout. Snažila ses velmi modlitbami, ale světlo v tom ještě nebylo.“

Proč se na nás nalepilo tolik negativní energie, když Milada provedla čištění své aury od  energie D.M.?

„Čistíte se od energie lidí, jejichž energie byly v minulosti agresivní a ubližovaly jiným duším. Tyto uvolněné agresivní energie se uvolňují hlavně

 1. do prostoru při použití metod paní Koubové

 2. do hmoty při automatické kresbě.

Při použití automatické kresby nejde do prostoru vůbec nic. Při metodách paní Koubové jde o to, jak silné pole ve tvé auře zaujímá duchovní bytost,, která má schopnost měnit uvolněné negace v pozitivní energie a také na vašem slovním požádání. Pokud víš, že je slabší energetické pole archanděla, který má měnit negativní energii na pozitivní pomocí Božího Světla, musíte také požádat o spálení uvolněné negace v plameni svíčky, v tom případě rozsviťte těch svíček 5 – pentagram. Na svou ochranu před uvolňovanou negativní energií požádejte 3x svatou Boží Trojici.“

BOLESTI  ZAD   A  RAMEN

Z doby života Ježíše Krista je vtěleno mnoho z těch, kteří s ním žili v té době. Mnoho těchto nyní žijících lidí trpí bolestmi zad a bolestmi pravého ramene. I zde můžeme hledat příčinu těchto bolestí. Je uložena v našem PODVĚDOMÍ V TĚLE  ASTRÁLNÍM. Jsou to výčitky, protože nepřiznali blízkost tomuto člověku, aby chránili své životy. Nesou na zádech tíhu tohoto poznání, aniž by o tom věděli. Této tíhy se mohou zbavit tak, že přiznají svou vinu a že se rozhodnou, že se tak už nikdy nezachovají. Očistí tak svoje podvědomí, vypláchnou svoje negace a vytěsní tak to, co je opětovně do těchto negací vrhá.

PŘIZNAT SI SVOU VINU  A  ROZHODNOUT  SE  K NÁPRAVĚ.

Zbavíme se tak zbabělosti a výčitek a posílíme statečnost.

Jak dalece je automatická kresba spolehlivá při čištění negací z aury?

„Automatická kresba funguje vždy, ale 100% je účinná s pomocí pacienta. Za účasti pacienta, který je vědomě zapojen do tohoto programu tak, že je schopen vykonávat zároveň zákon odpuštění, případně rozvázání karmického svazku pomocí fialového plamene, je účinná trvale. 100% funguje i v tom případě, že dostaneš svolení vykonat vše sama.“

Můžeš mi říci, co je pro zachování zdraví člověka důležité?

„Ano, chci s tebou komunikovat pomocí pera a tvé ruky. Pro vaše duchovní, duševní i fyzické zdraví je důležitá sebedůvěra.

NEPROPADÁNÍ  PANICE  V DOBĚ  ZHORŠENÉHO  ZDRAVOTNÍHO  STAVU, JENOM  TAK  VŽDY  ZÍSKÁTE  OPĚT  ENERGII.

Tělo musí spolupracovat s myslí, mysl musí mít řídící funkci, tělo funkci podřadnou. Tento proces se nesmí obrátit. Jestliže tělo upřednostňuje svoje žádosti, ať je to bolest nebo jiné pocity, je na cestě nemoc.

Úplný diktát fyzického těla nad myslí, to je nemoc, známá jako roztroušená skleróza. Může potkat každého, proto je třeba hlídat tento proces.

Správně myslet, pracovat, jíst i odpočívat. U této nemoci je třeba duchovní cestou najít karmické životy, které vedly k vytvoření nadvlády fyzického těla nad myslí.“

PRAKTICKÁ  UKÁZKA  PRÁCE  DUCHOVNÍHO  ČIŠTĚNÍ  AURY

Popsat tuto práci je mnohem těžší, než ji vykonat. Je to snad těžší než prakticky ukázat práci kineziologa na televizní obrazovce ve vymezeném čase. Slíbila jsem, že ukázku napíši a slib plním.

Ukázka se týká chlapce, je levák, jeho písmo bylo neúhledné, písemnosti neupravené, postup při psaní číslic mnohdy nesprávný.

Než začnu pracovat, zjistím si pomocí automatické kresby, zda mám svolení k automatickému čištění aury.

Příčinu tohoto stavu jsem našla v několika životech, kdy jeho stará duše žila v tělech lidí, kteří žili a pracovali v místech, kde se psalo různými druhy písma. Energie jeho aury si nesly vliv písma obrázkového i hyeroglyfického a také vliv písma zprava doleva.Některé číslice psal totiž neobvyklými způsoby, třeba zprava doleva, zdola nahoru a odmítal se je naučit správně.

Bylo třeba:

 •  očistit všechna jemnohmotná těla od vlivu a dopadu znalostí jiných druhů písma

 •  očistit vědomí a podvědomí od uložených záznamů těchto životů

 •  dodávat pozitivní energii, která by vedla k přijetí změn.

Oblasti čištění aury

 JAK TO DĚLÁM ?

O přípravě mé osoby jsem se už zmiňovala. Připravím rozsvícenou svíčku, bílý papír a tužku,

 • začnu znamením kříže nad svíčkou i papírem

 • „oplachuji“ si obě ruce nad plamenem se slovy:“Prosím svoje vesmírné pomocníky o očištění rukou touto čistou energií plamene od negací.“

 • levou dlani „obtahuji“ pravou ruku se slovy:

 • „Prosím o vytvoření energetické rukavice, aby tato ruka byla schopná

 • vykonávat duchovní práci a aby byla chráněna před cizími negacemi.“

 • stejně připravím i druhou ruku

 •  pak dlaněmi ošetřím – uzavřu vlastní auru tak, že táhnu dlaněmi před tělem od nohou k hlavě 7x se slovy:“Já jsem, já jsem, já jsem čistá energie, která chrání mou auru před cizími energiemi  osoby ….. /jméno osoby, kterou čistím/.

 • na bílou čtvrtku papíru nakreslím siluetu těla a napíši jeho jméno

 •  levou ruku držím dlaní nad tímto obrysem těla

 •  pravou rukou nakreslím s otevřenýma očima před sebe do prostoru symbol Božího Světla s vědomím, co znamenají jednotlivé tahy

 •  pravou ruku pak upažím, ohnu v lokti s prsty vzhůru, zavřu oči a 3x zopakuji v symbol Božího Světla v představě vizualizací.

 •  potom 3x  řeknu: „Já jsem, já jsem, já jsem paprsek Božího Světla.“

 •  následně 3x řeknu svůj záměr: „Duchovní čištění aury  /jméno/.“

 • 3x řeknu:“Prosím svatou Trojici Boží o pomoc, vedení a ochranu před energií …… /jméno/.“

 •  položím obě ruce dlaněmi nad siluetu a prosím:“Prosím Ježíše Krista Syna Božího o odpuštění mých vin. Přijmi moje ruce jako kanály, kterými bude proudit čistá vesmírná energie k očištění této aury a oživ nákres této postavy o otisk duchovní bytosti ….. /jméno/.

 • pravou rukou pohybem shora dolů nad obrázkem:“Otvírám tuto auru.“

 • vezmu tužku – „Prosím o aktivaci tužky čistou energií.“

 • přiložím tužku k nákresu a říkám:“Já jsem paprsek Božího Světla, který převádí do živlových hmot negativní vliv písma obrázkového z těla astrálního. Tuto myšlenku si říkám po celou dobu práce tužky, která sama kreslí kruhy proti směru pohybu hodinových ručiček, až se sama zastaví. Stejně pokračuji v čištění těla éterického, energetického, emocionálního, duchovního a duševního.

 • čištění dokončím tím, že vyčistím i podvědomí: „Já  jsem paprsek Božího Světla, které čistí podvědomou mysl od záznamu tohoto života s negativním dopadem na kvalitu písma v současném životě.“

Toto čištění bylo provedeno pro dobu, v níž tento život probíhal. Dále je nutné provést stejné čištění pro současný život , ale na novém obrázku. V tomto případě přidáváme ještě čištění fyzického těla se slovy: „Já jsem paprsek Božího Světla, který čistí energie proudící v těle fyzickém, harmonizuje je a usměrňuje.“

Čištění ukončím očištěním současné vědomé mysli v místě hlavy: „Já jsem paprsek Božího Světla, který čistí energetický záznam minulého života v energiích současné vědomé mysli.“ A ruka opět odkresluje doleva a já stále držím tyto myšlenky, dokud neskončí.

Nakonec uzavřu auru na obrázku se slovy: „Já jsem pozitivní energie, která uzavírá tuto čištěnou auru ……  /jméno/. Uzavírám pravou dlaní tak, že táhnu nad obrázkem 3x energii od nohou až k hlavě.

Končím znamením kříže, poděkováním duchovním pomocníkům a odevzdáním sebe i tohoto člověka Lásce Boží.

Výsledkem tohoto dlouhodobého čištění bylo úhledné písmo a lepší grafická úprava sešitů.

Správný postup psaní číslic odmítl a zkusit psát pravou rukou také odmítl. Prý mu stačí to, co už umí.

Čištění vždy probíhalo v době jeho spánku, abych nějak nenarušila jeho aktivity.

 Vím, že se nebudete pokoušet o takový způsob čištění, ale jsou jednodušší věci, které můžeme zkusit všichni. Uvedu příklad.

Začal mne bolet zub.Šla jsem k doktorovi a ten mne odmítl se slovy:“Nemá tě tam co bolet.“ Vnitřně jsem se  rozčílila na jeho jednání i na sebe, že jsem neprotestovala. Začal mne bolet žlučník, ačkoliv jsem žádnou dietní chybu neudělala. Zub bolel, šla jsem k jinému lékaři a ten mi zub opravil.

Žlučník bolel dál. Dala jsem si do souvislosti bolest žlučníku a vnitřní zlost, kterou jsem nevydala ze sebe, ale uzavřela v sobě.

K duchovnímu očištění sebe jsem použila Zákon odpuštění a fialový plamen svatého archanděla Michaela. Celý postup je stejný jako v předešlém případě, ale u záměru použiji:“Duchovní čištění aury pomocí Zákona odpuštění a fialového plamene svatého archanděla Michaela.“

Jednotlivá těla čistíme s myšlenkou:“Já jsem Zákon odpuštění, který převádí vlastní negaci zloby vůči lékaři do živlových hmot z těla astrálního.“

Skončíte čištěním:“Já jsem fialový plamen svatého archanděla Michaela, který rozpouští negativní vztah našich duší.“ Při objevení se barvy pěkné zelené nebo ještě lépe žluté ve 3.oku je skončeno. Uzavřu auru, poděkuji.

Stahy v oblasti žlučníku se uvolnily, napětí povolilo, energie začala volně proudit, bolest odešla.

To jsou ty naše emoce a jejich síla.

OPERACE   S    ODNĚTÍM    URČITÉ   ČÁSTI   TĚLA

Všichni víme o fantomových bolestech. Proč bolí, svědí, je citlivá noha, která už na fyzickém těle není? Protože zůstala zachována její funkce na všech jemnohmotných úrovních.

Co je třeba udělat? Uzavřít funkci každého odoperovaného orgánu na všech jemnohmotných tělech pomocí Božího Světla na nákresu obrysu postavy pomocí věty:

„Já jsem paprsek Božího Světla, který uzavírá činnost orgánu …..na úrovni těla astrálního a zase sledovat barvy ve třetím oku, pak jít na další tělo atd.

Nakonec zase provést několikanásobné uzavření aury jak celé, tak zvlášť nad tímto místem. Pokud pracujeme sami na sobě, můžeme ještě přidat uzavření aury v místě operovaného orgánu na svém fyzickém těle.

STEJNÝM ZPŮSOBEM  MŮŽEME  PROVÉST  NAD  NÁKRESEM  ODPOJENÍ ENERGETICKÉHO  UPÍRA  NEBO  PŘIVTĚLENÉ  DUŠE.

Po odpojení energetického upíra je potřeba, aby si dotyčná osoba udělala okamžitě adresné uzavření aury několikrát denně po určitou dobu, protože tito upíři mají snahu se vrátit a brát si znova z tohoto zdroje.

Po odpojení přivtělené duše neponecháme ji jejímu osudu, jak to někteří duchovní léčitelé dělají, protože pokud by zůstala zde, mohla by se přivtělit zpátky nebo  poctít přivtělením jinou osobu. Poprosím moje duchovní pomocníky o pomoc při odvedení této duše do Světla na tu úroveň, kam patří. Tam bude moci pracovat na sobě dále a dojde klidu a míru.

JEDNODUCHÁ  A  NENÁROČNÁ  VĚC,  KTEROU  PRO  SEBE  MŮŽE  UDĚLAT  KAŽDÝ

Nejlepší doba je těsně po probuzení nebo před usnutím. Po probuzení poděkuji Vesmíru za udělenou milost probuzení se do tohoto rána, položím ruce vedle sebe, dlaně se dotýkají břicha v oblasti pupíku a

 • nadechuji se na 4 doby do břicha /bránice jde dolů/ a tento vdechovaný vzduch vedu myšlenkou celou páteří od kostrče po hlavu

 • vydechuji na 6 – 8 dob, břicho klesá a myšlenka vede tuto energii dlaněmi do vlastní zásobárny energií. Vydržet toto cvičení aspoň 5 – 10 minut.

Tento krátký zásah na doplnění energií můžeme provádět i v minutách volna přes den. Dobijeme tak trochu svoje baterie.

DOTAZ MONY

Zdravím Vás paní Marie a chtěla bych Vás touto cestou o něco požádat .
Před čtyřmi lety jsem koupila 200 let starý dům, který měl mnoho problémů jak materiálních tak duchovních. Celé čtyři roky se věnujeme spolu s dvěma léčiteli jeho očistě a harmonii, protože ten dům je sám o sobě krásný a stojí za to. Bydlíme v něm 7 lidí a zřejmě nám všem ovlivňuje životy, jelikož se ve vsi říká, kdo do tohoto domu vstoupí, přijde o partnera, majetek, i zdraví. A je to tak, i pro každého nového podnájemníka v půdním bytě. Každý z nás jsme příchodem sem osaměl a dostal se do velké a dlouhodobé finanční krize, já osobně navíc a velmi závažně se zdravím. V domě máme hotovo a nainstalované snad všechno co existuje, přesto mi kyvadlo neustále ukazuje další a další nutnost čištění. Mimo kyvadlo vím o jednom místě, kde mi digitální teploměr odmítá změřit teplotu, vymaže se a neukáže nic. Dům byl několikrát řádně očištěn svěcenou vodou, vykouřen, solí i energií, afirmacemi, odpuštěním, prosvětlen, byl sem dokonce trvale přiveden světelný sloup, má nainstalované silné odrušovače geopatogenních zón, je co nejvíc to šlo přizpůsoben Feng-šuej, včetně jeho blízkého okolí, navíc stojí pod románskou rotundou, odkud jde velmi silný pozitivní proud, z kterého rostou i ohromné silné a zdravé stromy, které dál předávají lidem tuto nádhernou energii, přestože se starousedlíci je snaží odstraňovat na topení. Už si nevím rady co ještě udělat pro klid, pohodu a mír.
Mám pocit, že Vy byste nám mohla pomoct, měla byste prosím pro nás nějakou radu?

Odpověď:

Vážení a milí, pozdravuji Vás a posílám Vám doslovný přepis automatického písma. Tuto odpověď jsem dostala od svého duchovního ochránce :
" Ano, jsem zde a osvětlím situaci , která se váže k tomuto domu. Na tomto domě leží vyřknutá kletba. Po jeho zbudování se tam odehrála rodinná tragedie, při níž byli tři lidé zavražděni a jejich duše nikdy nedošly klidu.
Všechna čištění, všechny zásahy nesměřovaly k tomu hlavnímu problému. Tyto akce nenabídly pomoc duším, které tam mají stále svůj domov.
Nic nepomůže čistit dům od negací, které jsou silně znovu obnovovány, nahrává tomu i silná energie GPZ, která hluboko v podloží má uloženy minerály, které uvolňují energii srovnatelnou s radioaktivní energií. Tuto silnou energii nestačí odrušovače eliminovat.
Na majitelce tohoto domu se toto vše už dostatečně podepsalo, přispívá k tomu i její nezdravá touha vlastnit tento dům. Tato touha se dá srovnat se lpěním na majetku.
Částečné uklidnění může nastat po rituálu odvedení těchto duší do světla jiného světa.
Při všech zásazích, které se tam dělaly, nebyla jim nabídnuta pomoc, která by jim pomohla opustit tento svět.
Tyto duše čekaly, že jejich ostatky budou vyzvednuty a řádně pohřbeny. Teď už vědí, že se toho nedočkají a s Vaší pomocí opustí tato místa. Samy to nejsou schopné udělat.
V domě není nikdo, komu by se chtěly mstít, ale všechny okolnosti dohromady vytvořily takové podmínky, v nichž všichni trpí.
Teprve až budou duše odvedeny, je třeba vše znovu vyčistit, očistit.
Potom znovu nechat prověřit sílu GPZ a zjednat nápravu v tomto směru."
Aut. písmo skončilo. Nebyla odpověď na otázku ohledně teploměru. Snažila jsem se ji najít automatickou kresbou a zjistila jsem, že místa nenormálního chování teploměru nějak souvisejí s místem kdysi nevhodně uložených ostatků zavražděných lidí.To je všechno, co mi bylo dovoleno zatím sdělit.
Přeji Vám dost síly, které byste mohla nabídnout ve prospěch těchto duší. Věřím, že potom se situace zlepší. Zdraví Vás M.

 

 

 

Úvod ] Diamantová voda ] Automatické písmo ] Automatická kresba ] [ Duchovní léčení ] Sebeléčení světlem ] Předpoklady šťastného života ] Zákony Vesmíru ] Kontakt ]